Linkovi

Ukoliko želite dobiti više informacija o proizvođačima samolepljivih materijala, kao i samim materijalima koji se koriste u štampariji YU-LABEL, možete posetiti sledeće internet stranice:

FASSON
http://label.averydennison.eu

RITRAMA
http://www.ritrama.com/

ADESTOR (TORRASPAPEL)
http://www.adestor.com/en-US/Pages/default.aspx

Više informacija o proizvođaču mašina koje se koriste u pogonima štamparije YU-LABEL možete dobiti na sledećoj internet adresi:

NILPETER
http://web.nilpeter.com/